Nhân vật

Tham gia cùng chúng tôi

Cùng Sainscape chung tay xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất trong lĩnh vực thiết kế và thi công cảnh quan.

Chúng ta không chỉ là cộng sự, mà sẽ là những người bạn đồng hành cùng nhau nâng tầm lĩnh vực cảnh quan.

Mỗi nhân viên của Sainscape sẽ mang sứ mệnh truyền tải các thông điệp của công ty thông qua quá trình làm việc với khách hàng và qua từng tác phẩm. Giá trị cốt lõi của mỗi nhân viên tại Sainscape không chỉ là tạo ra giá trị lợi nhuận mà còn là sự chia sẻ trong công việc, cuộc sống và cùng nhau mang lại nguồn cảm hứng cho công việc mỗi ngày.

Tại Sainscape, chúng tôi tìm kiếm những nhân sự tài năng đam mê với nghề để phát triển trong lĩnh vực thiết kế cảnh quan.Văn hóa tại Sainscape xem nhân viên như thành viên trong gia đình với môi trường làm việc đề cao sự hỗ trợ nâng cao khả năng sáng tạo và lắng nghe, tôn trọng ý kiến khách hàng.